Marka Hikayesi Oluşturma

Gelişen teknoloji ve dijitalleşme sonucunda farklı iletişim alışkanlıklarını benimsemeye başlayan tüketiciler artık markalardan çok daha fazlasını beklemektedir. Markalar pazarlama stratejilerini oluştururken artık sadece ürün veya hizmetlerinin işlevselliği hakkında bilgi vererek değil, bu hizmetlerin yarattığı duygusal bağ ile tüketici ile iletişim kurmalıdır. Yeni nesil tüketiciler, rekâbetin oldukça fazla olduğu pazarlama dünyasında birbirine benzeyen binlerce ürün arasından seçim yaparken onlara yalnızca fayda sağlayan değil, etkileyen, şaşırtan, ve duygusal bağ kuran markaları tercih etmektedir. Birçok araştırma tüketicilerin bir markayı seçmek için sadece mantıkları ile değil duyguları ile de karar verdiklerini göstermektedir. Bu nedenle markaların hedeflerine ulaşmak ve başarılı olmak için tüketicilerin duygularına hitap eden marka hikâyeleri oluşturmaları gerekir. İyi marka hikâyeleri olan şirketler daha kalıcı olmayı ve sembolik değer oluşturmayı başarabilecektir.

 

Bir markanın başarılı bir şekilde yönetilmesinin ardında, iyi bir hikâye anlatımı vardır. Kalıcı şirketler marka hikâyelerini tüketicisine en iyi şekilde anlatanlardır. Bu nedenle marka hikâyesi oluşturma, marka iletişim sürecinin en önemli parçasıdır. Hikâye oluşturma, bir markayı sadece şirketlerin değil tüketicilerin ve kültürlerin de ikonları haline dönüştürmeyi başarır. Hikâye oluşturma ile bir markanın ürünleri veya hizmetleri hakkında bilgi vermenin çok daha ötesinde bir sembolik anlam yaratılacaktır. Marka Hikâyesi oluşturarak bir ürünün faydalarının ve işlevselliğinin çok daha ötesine geçilerek duygusal bir bağ oluşmaktadır. Marka hikâyelerini etkileyici şekilde anlatan markalar tüketicilerin hayatlarına dokunan ve kalıcı olmayı başaran markalardır.

 

Her markanın ardında mutlaka bir hikâye vardır. Bunlar arasında markanın kuruluş hikâyesi, markanın yaratıcısının hayatı, markanın ürünlerinin neden üretildiği, markanın kime seslendiği gibi daha birçok bu hikâyede mevcuttur. Önemli olan bu hikâyeleri doğru hedef kitlelere onların dilinde anlatmaktır. Bu şekilde tüketicilerin ve hedef kitlelerin sembolik ve fonksiyonel ihtiyaçları göz önüne alınarak deneyimsel fayda yaratacak pazarlama stratejileri yaratılır. Bizler de markanızın hikâyesini yaratırken ilk olarak hedef kitlelere seslenecek onlar ile duygusal bağ kuracak eşsiz hikâyeler oluşturuyoruz. Deneyimli ekibimiz ile günümüz dinamiklerini uygun bir strateji hazırlayarak markanızın hikâyesini kitlelere duyuruyor ve onlara unutamayacakları bir deneyim sunuyoruz.