Akılda Kalıcı Marka İsmi Bulma

Marka ismi bir markanın, bir şirketin kurumsal kimliğini yansıtmak amacıyla oluşturulan marka genişletme stratejilerinin en önemli basamaklarından biridir. Kurumsal kimlik çalışmalarının en önemli kısımlarından biri olan marka ismi bulma, hedeflenen kurumsal imajı yaratmak ve şirketin itibarını marka ismine transfer etmek amacıyla oluşturulur. Markanın imajını yansıtan bir marka ismi sayesinde tüketiciler yoğun rekabet ortamındaki ürünler ve hizmetler arasından markayı ayrıştırmayı başarır. Markanın imajını temsil eden, hedef kitlesine seslenen bir marka ismi doğru konumlandırıldığında var olan müşterileri kendine çekmesinin yanı sıra yeni müşteriler için de çekici hale gelir. Günümüzün yoğun rekabet ortamında pazarlarda fark edilebilir olmanın en etkili yollarından biri doğru bir marka ismi ile başlamaktadır.

 

Doğru ve etkili bir marka isminin gücü, algılanan kaliteye ve satın alma isteğine yaptığı olumlu etki ile kendini gösterir. Markaların sadece bir logo ya da obje değil, sembolik anlamları ve değerleri içerdiği de düşünüldüğünde, markalaşma süreci ve onu oluşturan her basamağın önemi fark edilmektedir. Pazarda devamlılık ve kalıcılık sağlamak isteyen bir marka öncelikle kurumsal imajını ve onu oluşturan değerleri doğru anlatmalıdır. Bu noktada marka isminin ilk göz önüne gelen ögelerden biri olması, etkili bir marka ismi bulmanın önemini ortaya çıkarır. Bu nedenle günümüz yoğun rekabet ortamında marka ismi tüketicinin ilk anda ilgisini çeken etkili bir faktördür. Tüketici gözünde bazı markaların daha iyi tanınması, daha çok ilgi çekmesi ve daha fazla değer görmesinde marka isminin etkisi oldukça büyüktür.

 

Marka ismi, tüketicileri kalite algısı konusunda yönlendirirken bu ismin hedef kitlelere ulaştırdığı mesaj da oldukça önemlidir. Profesyonel metin yazarlarından oluşan tecrübeli ekibimiz şimdiye kadar birçok önemli markanın ismini, marka geliştirme ve konumlandırma stratejileri kapsamında başarı ile oluşturmuştur. Etkili ve kurumsal imajı doğru yansıtan bir marka ismi bulmanın önemini bilen ekibimiz, özgün marka isimleri oluşturmaktadır. Etkili bir marka ismi markanın imajını yansıtırken, hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Türkçe veya başka bir dilde yaratılabilen marka isminde önemli olan her şeyden önce markanın vermek istediği mesaj ve konumlandırma stratejisidir. Bu doğrultuda seçilen bir isim kısa ve akılda kalıcı olmalı, hizmet verdiği pazara hitap edebilmeli ve markanın sloganı ile uyum sağlamalıdır. Bunu bilen ekibimiz yeni ve etkili marka isimleri bulmaya ve markaların başarısına ortak olmaya devam etmektedir.