Ürün İsimlendirme

Markalaşma ve pazarlama süreçlerinin en önemli adımlarından biri, ürün isimlendirme. Ürün isimlendirmeyi ürünün türüne, hammaddesine, şekline, kalitesine göre onu en iyi şekilde anlatacak ismi seçmek şeklinde tanımlamak mümkün. Doğru isimlendirme ürünü inceleyen kişilere ürünün özellikleriyle ilgili ipuçları verebilir, onları ürüne yönlendirebilir. Kısacası ürünün ismi müşteriye sadece birkaç saniye içerisinde ürünü anlatır. Bu nedenle de bu isimlendirme sırasında firmaların profesyonel destek alması kritik önem taşır.

 

Ürün isimlendirme sürecinde oldukça basit ancak amaca yönelik ve mutlaka akılda kalıcı seçimler yapılması çok önemli.  Önemli olan markanın karakterinin, ürünün özelliklerinin iyi kavranması ve üretici firmanın bu ürünle hedeflediği kitlenin beklentilerinin tespit edilmesi. Bunların yanı sıra isim olarak seçilen ya da tasarlanan kelimenin kolay okunabilmesi, kolay yazılabilmesi ve anlam olarak ürünle çelişmemesi gerekir. Özellikle yabancı dillerden yola çıkılarak verilen isimlerin anlam bakımından kültürle ve ürünle çatışmamasına ayrıca özen gösterilmesi son derece hassas bir nokta. Markanın konumlandığı yeri belirleyecek ve hikayesine dahil olacak olan bu isimlendirme yapılırken aynı sektörde hizmet ya da ürün sunan rakip firmaların ürünleri ve bu ürünlerin isimleri de göz önünde bulundurulmalı. 

 

Tüm bu değişkenleri doğru şekilde analiz etmek ve bir ürüne o ürünü tüm diğer rakiplerinden ayıracak isim alternatifleri sunabilmek özel bir profesyonellik alanı. Icon Holistic, ürünün özellikleriyle ilgili ipuçlarını içeren, markanızı temsil eden ve akıllarda yer edinen doğru ismi bulmanız konusunda deneyimli ve uzman ekibiyle sizlere destek olur. Icon Holistic'in yenilikçi ve yaratıcı ekibi ürünle ilgili derinlikli bir kavramsal çalışma yaparak isimler üretir. Özellikle zaman içinde anlamını yitirebilecek ya da farklı anlamlar kazanabilecek, yanlış telaffuz edilebilecek olasılıklardan arındırılmış ancak müşteriye olabildiğince fazla seçenek sunan bir liste oluşturur. Firmanın kurumsal kimliğine en uygun kelime ya da kelime grubu seçilerek ürünün ön plana çıkması sağlanır. Ürünün hedeflediği kitle, firmanın hizmet sunduğu alan, seçilen kelimenin kökeni ve tüm olası anlamları analiz edilerek, bu isme uygun bir logonun oluşturulması gibi alanlarda da Icon Holistic size tam kapsamlı profesyonel destek sunar.